Uitvaartspeech

Hoe komt een uitvaartspeech tot stand

Een uitvaartspeech hoort recht te doen aan het leven van de overledene én aan de gevoelens van zijn of haar omgeving. Respect staat voorop. Daarom gebeurt alles in samenspraak en goed overleg met familie of andere nabestaanden. Uw wensen staan centraal.

In gesprek – Een dag of wat na het overlijden kom ik bij u langs om het levensverhaal van uw dierbare in kaart te brengen. Ik neem daar alle tijd voor. Hoogtepunten en dieptepunten komen voorbij, anekdotes en herinneringen passeren de revue, oude en nieuwe foto’s worden met aandacht bekeken. Zo ontstaat er een beeld van de levensloop en een portret van de persoon in kwestie. Door de vertrouwelijke setting kan zo’n gesprek als een manier van rouwverwerking worden ervaren.

Schrijven van het verhaal – Aan de hand van de informatie die mij wordt toevertrouwd, schrijf ik het levensverhaal van de overledene en schets ik de contouren van de mens die hij of zij geweest is. Eventueel maak ik gebruik van teksten, gedichten, liedjes of lijfspreuken die daarbij passen. Het eigene van uw dierbare wordt met zorg uitgelicht, zonder dat het zwaar of hoogdravend wordt.

Invulling van de ceremonie – In overleg wordt er een draaiboek van de afscheidsviering gemaakt. Welke andere sprekers zijn er, welke muziek wordt wanneer ten gehore gebracht. Als er behoefte is aan rituele handelingen om het persoonlijke karakter van de uitvaart te onderstrepen, help ik u met de invulling en vormgeving daarvan. Zo ontstaat er een eerbetoon op maat.

Vertolken van het verhaal – Tijdens de uitvaartceremonie leid ik de plechtigheid in goede banen en vertolk ik het levensverhaal van de overledene. Op verzoek is het mogelijk om het verhaal, samen met andere uitgesproken teksten, in een boekje bijeen te brengen.

Uitvaartspreker

Schrijven van uw levensverhaal

Profiel van Marnel

Tarieven en contact

Reacties zijn gesloten.