Journalist

Stories matter. Journalistieke uitingen doen er toe. Omdat ze vorm en richting geven aan de beelden die we van de werkelijkheid hebben. Ze kunnen die beelden bevestigen of juist vanuit een ander perspectief belichten.

Voor Marnel Breure is journalistiek in de eerste plaats een manier om - letterlijk en figuurlijk - onderweg te zijn en met mensen te spreken die doorgaans niet aan het woord komen.

Haar reportages, artikelen en boekbesprekingen verschenen in tal van kranten en tijdschriften, waaronder Trouw, De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad, Vrij Nederland, OneWorld (voorheen onzeWereld), Het Parool, India Nu en Vice Versa.

In de loop der jaren ontwikkelde Marnel Breure diverse specialisaties:

African connections

Incredible India

Reli-watching

Literatuurkritiek

Reacties zijn gesloten.