Uw levensverhaal

Schrijven van uw levensverhaal

‘Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood,’ schreef de dichter J.C. Bloem halverwege de vorige eeuw. Het leven is eindig, dat staat vast, maar het is de grote vraag hoe daarmee om te gaan.

In deze tijd leggen steeds meer mensen zich toe op de kunst van het sterven door bewust stil te staan bij de eigen levensweg en het einde ervan. Wat is van waarde geweest? Welke verhalen of herinneringen komen tevoorschijn als de pleisterplaatsen van het geheugen opnieuw bezocht worden? Wat heeft er toe gedaan? En hoe kan dat worden doorgegeven nu het afscheid vanwege ouderdom of ziekte naderbij komt?

Ik bied ondersteuning bij het afronden van de laatste fase door (te helpen bij) het schrijven van uw levensverhaal.  Na een eerste vrijblijvende ontmoeting verzamel ik, op basis van persoonlijke gesprekken, de herinneringen en bespiegelingen die niet vergeten mogen worden. Deze worden verwerkt tot een verhaal voor uzelf en uw dierbaren, in de vorm van een gedenkboek of toespraak voor de afscheidsceremonie. Uw wensen en mogelijkheden zijn leidend voor het schrijfproces en alles wat daarbij komt kijken.

Uitvaartspreker

Hoe komt een uitvaartspeech tot stand

Profiel van Marnel

Tarieven en contact

Reacties zijn gesloten.